top of page

להתבונן בעולם בעיניים טובות
״אמא, את יפה היום, אני אוהב אותך" הוא אמר לי לפני שיצא לגן.הוא לא ידע שהיום הוא יום המחמאות הבינלאומי, ואני בטוחה שהוא גם לא ידע איך המשפט הזה יהיה בעל השפעה אדירה על הבוקר שלי, על כל היום שלי, על הלב שהתרחב לי בתוך הגוף, על הדם שזרם ונשא איתו לכל הקצוות דגדוגים של עונג ותחושת סיפוק.

כן, היום הוא יום המחמאות הבינלאומי. נשבעת, יש יום כזה, ואיזה מזל שהוא קיים, כי הוא מזמן לנו תרגול כל כך חשוב - התבוננות בעולם בעיניים טובות!

אם תחשבו על זה, בכל אחד מאיתנו יש אינסוף תכונות מדהימות שניתן להתמקד בהן ולראות אותן. אחד הוא גאון בעסקים, אחר גאון במערכות יחסים, אחד גאון בסדר וארגון, אחד גאון בהקשבה, כולנו שונים באיכויות הנפלאות הטמונות בנו, וכמה זה כיף להתבונן בזה, למרקר את זה - ולשבח על זה!

וזה מדהים בעיני איזו השפעה עצומה יש למילים טובות על החיים שלנו.

כשאנחנו מחפשים את הטוב - מתמקדים בטוב - אנחנו רואים הרבה יותר ממנו. כשאנחנו רואים את הטוב, אנחנו שמחים יותר, חיוניים יותר, אוהבים יותר ו... אנחנו מזמנים לעצמנו הרבה יותר חוויות טובות וחיוביות. אנחנו בעצם סוגרים מעגל.

אבל מעבר לכך, כשאנחנו מחמיאים לאחר, מכירים בערך שלו בפניו, אנחנו גורמים לו להרגיש טוב, וכשהוא מרגיש טוב, הוא שמח יותר, חיוני יותר, אוהב יותר - ומזמן לעצמו הרבה יותר חוויות טובות וחיוביות. והמעגל מתרחב. ומתרחב. כן, בדיוק כמו אפקט הפרפר.


אני מזמינה אתכם לתרגל התבוננות בעיניים טובות. לתת מחמאות. להכיר באיכויות של הסובבים אותנו. כי כשמתמקדים בטוב - מגבירים אותו בחיים שלנו.

מצטרפים אלי ליום של התבוננות ממוקדת טוב?

6 views0 comments
bottom of page